wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_178665849.jpeg

2022-07-11

Wykorzystanie zieleni w miastach

Z zielenią miejską kojarzą się przede wszystkim parki. Jednak na terenach zurbanizowanych, oprócz alejek obsadzonymi różnymi gatunkami drzew i krzewów, można spotkać zieleńce, skwery, czy ogródki działkowe. Obszary zielone poza funkcją rekreacyjną przynoszą korzyści zdrowotne, estetyczne, a nawet społeczno-wychowawcze, jak na przykład ogródki szkolne. Przede wszystkim jednak każdy z nich, w większym lub mniejszym stopniu, ma wpływ na klimat miasta. 

Zieleń w miastach stanowi ochronę przed wiatrem, obniża temperaturę, wspomaga cyrkulację powietrza, ale również pomaga walczyć z nadmiernym hałasem. Dlatego w obliczu zmian klimatycznych i grożącego nam globalnego ocieplenia zieleń w miastach potrzebna jest nam bardziej niż kiedykolwiek.

Klimat miasta

Warunki klimatyczne miasta uzależnione są nie tylko od czynników przyrodniczych, takich jak promieniowanie słoneczne, temperatura powietrza, czy opady atmosferyczne. Istotna jest zdolność pochłaniania promieni słonecznych, wilgotność i pojemność cieplna podłoża. Nie mamy wpływu na pogodę, jednak przestrzeń miejską możemy samodzielnie kształtować i modyfikować. Za pochłanianie dużych ilości ciepła słonecznego, a co za tym idzie „nagrzewanie” miasta, odpowiedzialne są tradycyjne materiały budowlane, takie jak beton, asfalt, szkło. Obszary zielone, dzięki parowaniu, obniżają temperaturę, zwiększają wilgotność powietrza, a lasy i parki zmniejszają dopływ promieni słonecznych. Chłodzący efekt terenów zielonych w mieście, działa zarówno w skali miasta jako całości zmniejszając efekt miejskiej wyspy ciepła oraz lokalnie, czyli poprzez obniżanie temperatury w danych rejonach miasta poprzez zacienienie. Jest po prostu chłodniej i przyjemniej.

Zielone rozwiązania

Jedną z ważniejszych funkcji zieleni w miastach jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń. Jednym z rozwiązań walki ze smogiem są zielone dachy, które zamiast tradycyjnej hydroizolacji, wykończone są różnymi roślinami – sadzonkami, trawami, mchem. Przyczyniają się do redukcji stężenia dwutlenku węgla, oczyszczają powietrze, produkują cenny tlen oraz niwelują hałas. Drzewa i zielone dachy filtrując powietrze z pyłów i zanieczyszczeń zmniejszają zawartość szkodliwych związków, takich jak tlenki siarki czy metale ciężkie. W ten sposób zapobiegają powstawaniu smogu. Ciekawostką jest, że zieleń wpływa również na efektywność energetyczną budynków. Jak to się dzieje? Drzewa ograniczając podmuchy wiatru zatrzymują ciepło, dzięki czemu budynki się nie wychładzają. Nie trzeba ich intensywnie ogrzewać, a to obniża emisję zanieczyszczeń. Nawet niewielkie bariery roślinne rozpraszają fale dźwiękowe, więc wykorzystanie krzewów i drzew zamiast ekranów dźwiękochłonnych łagodzi dokuczliwy hałas. Naturalne podłoże zamiast betonu umożliwia wsiąkanie wód opadowych. Tym samym ogranicza zalanie ulic. Zieleń w miastach ma ogromne znaczenie dla jakości życia ich mieszkańców. Dzięki zielonym rozwiązaniom żyje się zdrowiej i bezpieczniej.