wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
czyste_powietrze_logo_v12-02-1_(1).png

2022-02-07

Zmiany w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”

25 stycznia 2022 r. uruchomiona została kolejna, trzecia część Programu, dedykowana dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Dotacje, które można obecnie otrzymać, są znacznie wyższe niż w przypadku dwóch poprzednich odsłon.

Wprowadzenie dodatkowego poziomu wsparcia wynika z konieczności skierowania specjalnej oferty do osób o najniższych dochodach. Zwiększono intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, a maksymalną kwotę dotacji dla całego przedsięwzięcia określono na poziomie do 69 tys. zł.

Na najwyższe dofinasowanie mogą liczyć osoby o miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1260 złotych na osobę (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) lub 900 złotych na osobę (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego Prawo do zasiłku musi obowiązywać w sposób nieprzerwany przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia oraz w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Dodatkowo wydłużono czas na zrealizowanie przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest jednym z najważniejszych w Polsce instrumentów finansowych, który ma za zadanie poprawić stan powietrza. Dzięki zgłoszeniu do Programu można otrzymać środki nie tylko na wymianę nieefektywnego kotła na węgiel, ale także na termomodernizację budynku. 

Do 28 stycznia 2022 r. w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” złożono ponad 389 tys. wniosków na 6,543 mld zł dofinansowania, najwięcej w woj. śląskim (ponad 65,5 tys. wniosków na ponad 901 mln zł). W skali ogólnopolskiej podpisano ponad  313,5 tys. umów na ponad 5,134 mld zł.

Więcej o zmianach w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” znajdziesz tutaj.