wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
mojprad-logo.png

2022-12-12

Korzystne zmiany w programie "Mój Prąd"

Od 15 grudnia 2022 r. zmienia się poziom dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd 4.0. W nowej odsłonie programu zwiększono dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, które wyniesie maksymalnie 6000 zł i do magazynu energii elektrycznej które wyniesie maksymalnie 16 000 zł. 

Dofinansowanie można otrzymać na:

  1. zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym);
  2. zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ ciepła i/lub zarządzania energią objętych przedsięwzięciem.

Program priorytetowy Mój Prąd to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, w tym przede wszystkim wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła). 

Aktualne informacje na temat programu Mój Prąd można znaleźć na stronie https://mojprad.gov.pl/.