wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
cieplemieszkanie-logo-bez-tla-1(1).png

2023-01-18

Ciepłe Mieszkanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Cel Programu

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza ,ograniczenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dla kogo?

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabory wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na co?

Na przedsięwzięcia dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w regulaminie Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu
mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni
nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Budżet

Budżet Programu wynosi 1 400 000 000 zł.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 30.06.2024 r. (zawieranie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) umów z gminami),
2) środki wydatkowane będą przez wfośigw do 31.12.2026 r.

Przewidziane są dwa nabory dla gmin w trybie ciągłym:
– pierwszy nabór został uruchomiony w dniu 21 lipca 2022 r. i trwał do dnia 31.12.2022 r.

UWAGA: I nabór został zakończony!!!
– drugi nabór zostanie uruchomiony do 31.12.2023 r., w zależności od dostępności środków;

Warto także zapoznać się z dotychczasowymi pytaniami dotyczącymi Programu oraz udzielonymi odpowiedziami! Znajdziesz je na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Kontakt

Informacji o Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wejdź na stronę www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Można skontaktować sie również poprzez adres e-mail: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl

 

Po więcej informacji na temat Programu wejdź na stronę internetową klikając w obrazek: