wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
dom-technologie.jpeg

2020-08-24

Technologie i budowa

Domy drewniane mogą być wykonywane jako domy szkieletowe, domy z bali, domy z drewna klejonego warstwowo.

Domy szkieletowe wykonywane są najczęściej z drewna litego, czasem z drewna litego, łączonego na złącza klinowe, a elementy o większych wymiarach przekroju poprzecznego  z drewna klejonego warstwowo lub sklejonego drewna litego. Izolację stanowi umieszczona w świetle elementów konstrukcyjnych wełna mineralna, rzadziej drzewna. Jeżeli za kryterium przyjmiemy stopień prefabrykacji – zetkniemy się z całą gamą rozwiązań.

Mogą to być, zaczynając od najniższego stopnia prefabrykacji:

  • Domy wykonywane w całości na palcu budowy – do ich budowy dostarczane jest drewno z tartaku lub składu drewna, a całość procesu docinania i montażu wykonywana jest na placu budowy. Budowa takich domów trwa najdłużej i wiąże się z najmniejszym poziomem dokładności w stosunku do domów o wyższym stopniu prefabrykacji. Wybierając ten sposób budowy musisz szczególną uwagę zwracać na dostarczane drewno, jego zgodność z projektem i wilgotność, sposób składowania na placu budowy czy czas ekspozycji niezadaszonej konstrukcji na opady atmosferyczne. 

  • Domy montowane na placu budowy z elementów konstrukcyjnych dociętych oraz przygotowanych w zakładzie produkcyjnym (fot. 1) i dostarczanych w opisanych pakietach, wraz z instrukcją montażu (można tu zastosować porównanie do dużych zestawów klocków Lego). Całość montażu konstrukcji oraz obudowy wykonywana jest na placu budowy.  Dostarczenie sprefabrykowanych elementów konstrukcyjnych zapewnia dużą dokładność, warunkiem jest jednak zatrudnienie wyspecjalizowanej ekipy montażowej. 

 

Fot. 1 Domy szkieletowe o konstrukcji z drewna litego, klejonego oraz LVL, stropy z belek dwuteowych

  • Domy przywożone na plac budowy w postaci gotowych elementów ściennych i stropowych, prefabrykowanych w profesjonalnych zakładach. Prefabrykaty mogą być w postaci gotowych ścian/stropów (fot. 2) albo też paneli. Takie domy montowane są bardzo szybko, a wysoki stopień prefabrykacji pozwala na zminimalizowanie odchyłek czy wystąpienia mostków termicznych.

 

Fot. 2 Montaż domu jednorodzinnego prefabrykowanego

  • Domy modułowe – domy prefabrykowane w najwyższym stopniu. Niewielki dom jednorodzinny można postawić na gotowej płycie fundamentowej i przekazać użytkownikowi tego samego dnia, np. montaż parterowego domu o wymiarach 7x14 m widocznego na fot. 3 trwał 8,5 godziny. 

 

Fot. 3 Montaż parterowego domu modułowego

Można też tę technologię stosować przy budowie budynków wielokondygnacyjnych (fot. 4).

 

Fot. 4 Montaż modułowego domu wielorodzinnego

Domy z bali – wykonywane z bali naturalnych, okrągłych lub też o przekroju prostokątnym (z drewna litego lub klejonych). Stosuje się również bale warstwowe, z warstwą izolacyjną w środku. Montaż i obróbka mogą być prowadzone tradycyjnie, w całości na placu budowy lub też elementy składowe mogą być częściowo prefabrykowane z przygotowaniem wszystkich docięć na specjalistycznych maszynach.

Domy z drewna klejonego warstwowo, dostarczane w postaci prefabrykowanych paneli ściennych i stropowych lub gotowych ścian i stropów (fot.5). W ścianach prefabrykowanych wykonywane są fabrycznie wszelkie otwory, kanały instalacyjne, itp. Jest to system budownictwa drewnianego masywnego, umożliwiający szybki montaż nie tylko budynków jednorodzinnych, ale również wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

 

Fot. 5 Montaż domu jednorodzinnego z drewna klejonego warstwowo

Domy z drewna klejonego krzyżowo, dostarczane w postaci prefabrykowanych gotowych ścian i stropów. W zależności od stopnia prefabrykacji dostarczane są albo elementy drewniane do wykonania okładzin i elewacji na placu budowy, albo już wykończone, z okładzinami, rozprowadzonymi instalacjami itp. Płyty z drewna klejonego krzyżowo służą również do budowy obiektów wielokondygnacyjnych w kombinacji z drewnem klejonym warstwowo – np. kompleks akademicki w Vancouver (fot. 6) czy 24-kondygnacyjny budynek HoHo w Wiedniu.

 

Fot. 6 Jeden z budynków w kompleksie akademickim w Vancouver

Domy z drewna klejonego warstwowo i forniru klejonego warstwowo LVL (system słupowo-belkowy Trä8) dostarczane w postaci elementów nośnych z drewna klejonego warstwowo, montowanych na budowie oraz paneli stropowych z drewna klejonego i LVL. W tej technologii zbudowany jest najwyższy budynek drewniany w Europie o wysokości 84,5 m – 18-kondygnacyjny Mjöstornet o wysokości 84,5 m w norweskim Brumunddal. (fot.7)

 

Fot. 7 18-kondygnacyjny Mjöstornet w Brumunddal

Opracowanie mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica