wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_593837791.jpeg

2023-09-18

Nieszablonowe rozmowy o mieście

Jakie czynniki kształtują przestrzenną formę miasta? Na ile zrównoważony rozwój miasta wpływa na ludzi i klimat? Jak nowoczesne technologie ułatwiają adaptację miast do zmian klimatu? Na te pytania można znaleźć odpowiedź w serii podcastów przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas rozmów poruszono tematykę miasta zwartego w kontekście zmian klimatu a także nowoczesnych technologii, które ułatwiają adaptację miast do zmian klimatu.

Klimat miasta zwartego

Postępujący globalny wzrost średniej temperatury oraz jego skutki dla środowiska i gospodarki wymagają podjęcia kompleksowych działań. O tym, jak ważne jest, by były mądrze zaplanowane, Marcin Żebrowski (Urbcast) rozmawiał z dr. Karolem Janasem – kierownikiem Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Nie „rozbetonujemy” miasta całkowicie – mówił  Janas – to ważne, żeby istniały przestrzenie infiltrujące, zwiększające przepuszczalność powierzchni miejskiej, ale miasto jest koncentracją różnej działalności i nie da się go zalesić w stu procentach. W ocenie rozmówcy Marcina Żebrowskiego, ważniejszy niż powierzchnia terenów zielonych w mieście, jest sposób jego rozszczelnienia i dostępność tych terenów dla mieszkańców. Podczas nagrania poruszono także zagadnienie miasta zwartego, będącego odpowiedzią na postępującą suburbanizację. 

Adaptacja miast do zmian klimatu

W drugim podcaście Marcin Żebrowski rozmawiał z dr. inż. Tomaszem Warężakiem, Dyrektorem Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska. Podczas nagrania poruszono tematykę działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. Tomasz Warężak podkreślił, że zarówno mitygacja i adaptacja pomagają spowolnić zmiany klimatu. Celem mitygacji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych bądź ich usunięcie z atmosfery. Adaptacja natomiast to dostosowanie do bieżących i przyszłych skutków zmian klimatu, to bardziej gospodarka przestrzenna miasta, to błękitno-zielona infrastruktura – wyjaśniał Tomasz Warężak. Miasta coraz częściej realizują projekty związane z jej rozwojem. Adaptacja do zmian klimatu byłaby utrudniona, gdyby nie nowe technologie. Gość Marcina Żebrowskiego wskazał kilka przykładów ich zastosowanie np. w uprawach hydroponicznych (bezglebowych) czy też  podwodnych ogrodach.  Przykłady te pokazują, że jeśli zmienimy sposób myślenia, zmienimy schematy, to możemy zajmować się niekonwencjonalnym ogrodnictwem – podkreślił gość podcastu. Dodał także, że wykorzystanie rozwiązań inspirowanych przez naturę jest niezbędne, jeśli chcemy uniknąć skutków zmian klimatu i poprawić jakość naszego życia.

Podcasty są dostępne na naszej stronie internetowej oraz na stronie:
https://urbcast.pl/odcinek150/ i https://urbcast.pl/odcinek152/.