wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_19630420.jpeg

2023-02-20

Zagospodarowanie deszczówki szansą na oszczędności w gospodarstwie

Efektywne zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych może przynieść wiele korzyści dla lokalnego środowiska naturalnego, a także spore oszczędności dla budżetu domowego. Zmagazynowana deszczówka doskonale sprawdzi się do celów gospodarczych i przemysłowych, z powodzeniem zastępując wodę wodociągową. Znajdzie szerokie zastosowanie nie tylko w gospodarstwach rolnych, ale i domach jednorodzinnych.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku susze dotykają 55 milionów ludzi na całym świecie, a aż 700 milionów jest zagrożonych przesiedleniem w wyniku suszy do 2030 r. Z niedoborem wody już dziś zmaga się zatem 40% światowej populacji. Problem będzie się nadal pogłębiał, jeśli nie zmienimy szkodliwych nawyków związanych z codziennym gospodarowaniem wodą. Poza zwiększeniem efektywności samego użycia wody, warto pomyśleć też o właściwym wykorzystaniu wody deszczowej. Efektywne zagospodarowanie deszczówki pomoże rozwiązać problem odprowadzenia jej do kanalizacji, a dodatkowo pozwoli obniżyć rachunki za wodę w gospodarstwie domowym.

Czym jest deszczówka?

W skład wody deszczowej wchodzą makroelementy, pyłki roślinne i różnego rodzaju pierwiastki oraz sole mineralne. Należy pamiętać, że deszczówka nie nadaje się do spożycia, chociaż jest uznawana za wodę miękką. Idealnie sprawdzi się natomiast na potrzeby przemysłowe i gospodarcze.

Jak zbierać i magazynować wodę deszczową?

Deszczówkę najłatwiej przechwytywać z dachów, balkonów i tarasów. Następnie można ją magazynować w zbiornikach naziemnych lub podziemnych. 

Wykorzystanie

Deszczówka może służyć do podlewania roślin. Nadaje się także do prac porządkowych. Można nią opłukać samochód, elewację, chodnik. W miękkiej wodzie opadowej bardzo dobrze rozpuszczają się detergenty, dlatego idealnie sprawdzi się do sprzątania i prania. Ponadto, deszczówki można używać do spłukiwania toalety, wymaga to jednak przebudowy instalacji, czyli zamontowania filtrów i elektrycznej pompy wprowadzającej wodę do instalacji wewnętrznej. 

Odpowiednie zagospodarowanie deszczówki przekłada się na poprawę lokalnego bilansu wody.  W wyniku nadmiernego uszczelnienia gruntu (przez kostki brukowe, asfalt, czy beton) wody opadowe kierowane są do kanalizacji, skąd szybko odpływają do rzek, a następnie trafiają do mórz i oceanów, podnosząc ich poziom. Na obszarach intensywnie zabudowanych o nieprzepuszczalnych powierzchniach, podczas gwałtowanych deszczy mogą powstawać lokalne podtopienia. Tę sytuację w znaczącym stopniu poprawi spowolnienie odpływu wody deszczowej, które odciąży systemy kanalizacyjne i zatrzyma wodę w miejscu opadu, rozszerzając mały obieg wody. Poprzez zastosowanie rozwiązań wspierających bioretencję, w postaci ogrodów deszczowych, kwietnych łąk, możemy aktywnie wspierać ochronę zasobów wodnych w całym kraju. W miastach taką funkcję mogą pełnić ogrody deszczowe, zasilane wodą opadową, zielone dachy, czy ażurowe chodniki.