wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
konferencja_banner.jpg

2022-11-14

Architektura i budownictwo w obliczu wyzwań klimatycznych

8 listopada 2022 roku w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom architektonicznym uwzględniającym zmiany klimatu. Podczas spotkania omawiano ideę zrównoważonej architektury oraz działania w zakresie promocji budownictwa ekologicznego. Ogłoszono również laureatów konkursu "Dom z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt". Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczyła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. 

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Politechniki Warszawskiej, Oddziału Warszawskiego SARP, Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe, Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Urzędu m.st. Warszawy.  

 „Kwestia zmian klimatu – która do niedawna była kwestią, o której czytaliśmy – dziś dotyka każdego z nas (…) Nasze działania, wybory codzienne, czy w dłuższym dystansie, mają być korzystne nie tylko dla nas dziś, ale i korzystne dla przyszłych pokoleń. Zrównoważona architektura i budownictwo ekologiczne realizują te potrzeby” – podkreśliła wiceminister Małgorzata Golińska. 

Najlepsi z najlepszych 

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Agnieszka Sosnowska wprowadziła obecnych w tematykę działań realizowanych w ramach inicjatyw Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Dom z klimatem” oraz „Miasto z klimatem”. Wśród licznych inicjatyw mających na celu promowanie rozwiązań ekologicznych i proklimatycznych znalazł się konkurs „Dom z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Jury doceniło w nim realizacje przy użyciu naturalnych, odnawialnych i neutralnych dla środowiska materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz zastosowanie rozwiązań o niskim zużyciu energii, ograniczających ślad węglowy. Nagrody i wyróżnienia wręczono w dwóch kategoriach: „Budynek mieszkalny jednorodzinny” oraz „Budynek/zespół budynków użyteczności publicznej”. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z zwycięskimi projektami podczas prezentacji. Więcej o nagrodzonych realizacjach można przeczytać na oficjalnej stronie projektu – www.domzklimatem.gov.pl.  

Zagrożenia i rozwiązania 

Wyzwania środowiskowe XXI wieku sprawiły, że zrównoważony rozwój stał się celem działań architektów i inżynierów sektora budowlanego. Podczas panelu dyskusyjnego „Budynek i miasto a zmiany klimatu” specjaliści rozmawiali o zielonej energii, architekturze, budownictwie naturalnym oraz budownictwie drewnianym. Poruszyli również temat dobrych praktyk w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji budynków. Zmiany klimatu stawiają budownictwo i architekturę przed trudną próbą, dlatego konferencji towarzyszyły wykłady na temat dobrze zaprojektowanych budynków oraz budownictwa drewnianego jako odpowiedzi na wyzwania klimatyczne. 

Zieleń w architekturze 

Obszary zielone na terenach zurbanizowanych poza funkcją rekreacyjną przynoszą korzyści zdrowotne, estetyczne, a nawet społeczno-wychowawcze. Przede wszystkim jednak każdy z nich, w większym lub mniejszym stopniu, ma wpływ na klimat miasta. Paneliści podczas dyskusji na temat zieleni i wody w mieście jako narzędzi adaptacji do zmian klimatu, podkreślili, jak istotna jest błękitna i zielona infrastruktura. Prelegenci zainteresowali uczestników konferencji szerokim wachlarzem rozwiązań projektowych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz koncepcją zagospodarowania terenów przemysłowo-usługowych w Bielanach Wrocławskich jako odpowiedzią na problemy środowiskowe generowane przez monofunkcjonalność zagospodarowania Euro-Park Kobierzyce.  

Wśród najczęściej pojawiających się w trakcie konferencji opinii dominowało stwierdzenie, że kluczem do walki ze zmianami klimatu jest zrównoważona architektura oraz budownictwo ekologiczne. Pod tym pojęciem rozumie się zachowanie pełnej równowagi pomiędzy działalnością człowieka a dbaniem o przyrodę, co ma fundamentalne znaczenie w zachowaniu zrównoważonego ekosystemu, optymalizacji gospodarki i jak najmniejszej eksploatacji środowiska naturalnego.