wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_69791647.jpeg

2020-09-18

Sukces programu „Moja Woda”

Program „Moja Woda” zyskał ogromną popularność wśród mieszkańców Polski. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca 2020 r. i już w dwa miesiące po starcie programu przewidziany budżet na ten rok został wyczerpany. Dotychczas zarejestrowano prawie 24 tysiące elektronicznych wniosków. Ponad 100 mln zł jest obecnie przekazywane do polskich rodzin na sfinansowanie przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe na prywatnych działkach. Z końcem września br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zamkną przyjmowanie wniosków elektronicznych. Jednak minister klimatu Michał Kurtyka zapowiedział kontynuację programu na początku 2021 roku.

Ministerstwo Klimatu wprowadza różnorodne formy wsparcia finansowego dla działań, które mają na celu ochronę zasobów naturalnych Ziemi i adaptację do postępujących zmian klimatycznych. 

Woda to cenny skarb, o który musimy zadbać. Bez konkretnych działań, zmierzających do zachowania zasobów wodnych, czekają nas problemy, a zmiana może zacząć się w naszych domach. Dzięki instalacji do zbierania wód opadowych wybudowanych przez beneficjentów programu „Moja Woda” będzie można zagospodarować co najmniej 1mln m3 wody rocznie – to równowartość ponad 660 milionów półtoralitrowych butelek. To ogromny zysk dla klimatu i duża oszczędność dla domowych budżetów.

Budowa przydomowych instalacji zwiększających retencję to niewielkie, ale skuteczne działania redukujące skutki powodzi i suszy. Deszczówkę można wykorzystać m.in. do podlania ogrodu.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na ten rok w ramach programu (ponad 100 mln zł) zostały już rozdzielone między beneficjentów. Najwięcej wniosków wpłynęło z województwa śląskiego oraz mazowieckiego. Otrzymane w ramach dotacji pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na:

  • zakup i montaż przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien,
  • budowę wpustów do zbiornika nadziemnego,
  • elementy do nawadniania, pozwalające na zagospodarowanie wód roztopowych lub opadowych na terenie nieruchomości. 

Szczegóły na temat programu „Moja Woda” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.