wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_173726708.duzy.png

2020-09-25

Szwedzkie domy z drewna

Ostatnimi czasy można zauważyć coraz większe zainteresowanie kwestiami ekologicznymi. Zwracamy uwagę na ochronę środowiska i zanieczyszczenie powietrza. Zmieniamy codzienne nawyki, by chociaż w małym stopniu przyczynić się do poprawy klimatu. Z dnia na dzień rośnie nasza świadomość ekologiczna. Coś, co dla nas wydaje się czymś nowym, w Szwecji znane jest już od dawna. Ochrona środowiska i związana z tym szeroko pojęta ekologia są dla Szwedów wartościami bardzo ważnymi. „Zielony kraj” jest wzorcem państwa, które wykorzystuje prawo oraz nowoczesne technologie dla ochrony środowiska. Doskonałym przykładem tego rodzaju działań jest szwedzkie budownictwo drewniane.

Budownictwo drewniane w Szwecji 

Na szwedzkim rynku budowlanym jednym z popularniejszych materiałów budowlanych jest drewno,  pozyskiwane z ogromnych zasobów tego surowca w dobrze zarządzanych lasach Szwecji. Służy nie tylko do wykonywania prac wykończeniowych w domu, ale przede wszystkim stosowane jest jako materiał konstrukcyjny. Niezależnie od tego, czy budowane są domy jednorodzinne czy wielorodzinne – w bardzo wielu z nich to właśnie z drewna wykonuje się konstrukcję nośną. Techniki wznoszenia są oczywiście zróżnicowane, od lekkiego szkieletu wypełnianego wełną mineralną przez systemy słupowo-ryglowe z drewna klejonego warstwowo ze stropami z LVL i drewna klejonego warstwowo po budownictwo masywne z drewna klejonego warstwowo lub krzyżowo. Na rynku tym przeważają domy prefabrykowane w różnym stopniu. Warto tu też wskazać, że największym stopniem prefabrykacji charakteryzuje się budownictwo modułowe, a gotowe moduły ustawiane na miejscu i składane razem pozwalają poczynić znaczne oszczędności finansowe oraz czasowe. 

Budownictwo drewniane należy do szybko rozwijających się branż w Szwecji, mieszkań w domach drewnianych przybywa z roku na rok, a całe osiedla wielokondygnacyjnych domów drewnianych coraz częściej wpisują się w tamtejszy krajobraz. Według prognoz szwedzkich naukowców przy widocznym korzystnym trendzie do 2025 roku połowa domów wielorodzinnych wykonana będzie z drewna. Tak wysoki wskaźnik budynków wznoszonych w technologii drewnianej, poza profitami wynikającymi ze skrócenia czasu budowy i przyjaznego klimatu wewnątrz, pozwoli również zredukować emisję dwutlenku węgla. Wystarczy powiedzieć, że tak duży udział budynków drewnianych szacunkowo skutkuje ok. 40% redukcją zanieczyszczenia powietrza i wpisuje się w politykę klimatyczną Szwecji. Zgodnie z założeniami, do 2045 roku poziom emisji CO2 w tym kraju ma wynieść zero.

Wsparcie dla proklimatycznego sektora budowlanego

Rozwój budownictwa drewnianego jest możliwy dzięki popularyzowaniu konstrukcji drewnianych. Powszechnie dostępne są liczne materiały z zakresu budownictwa drewnianego i różnych jego aspektów, w tym profesjonalne wydawnictwa dotyczące projektowania. 
Na terenie Szwecji prowadzone są zarówno publiczne, jak i regionalne programy uwzględniające prefabrykację budynków wielopiętrowych w drewnie. Swój udział mają również spółki komunalne. Tu warto przywołać miły, polski akcent – organizacja „Sveriges Allmännytta AB” realizuje obecnie wieloletni program mieszkaniowy (planowane zbudowanie 25 tys. mieszkań w 6 lat). Spośród 10 branych pod uwagę firm wykonawczych, do finału przeszły trzy, a jednym z trzech zwycięzców jest polska grupa „Unibep S.A.”, produkująca i budująca domy modułowe. 

1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustalone przez Szwedzką Krajową Radę ds. Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania. Nakładają one na dewelopera odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji klimatycznej dla gotowego budynku. Zgodnie z tą myślą uruchomiony został projekt „Folkhem Cederhusen”, którego celem jest dokonanie postępów w rozwoju, zapewniającym jakość i aktywną pracy w dziedzinie klimatu na każdym etapie projektu budowlanego. Zadaniem grupy ekspertów jest opracowanie systemów i metod, które pomogą w tworzeniu deklaracji klimatycznej. 
Pionierskie technologie wdrażane w innych krajach Szwedzkie rozwiązania stają się przykładem dla kolejnych państw – np. władze poszczególnych niemieckich landów wprowadzają sukcesywnie programy publicznego wsparcia dla budownictwa drewnianego.

Proekologiczne działania stają się dziś podstawą funkcjonowania wielu branż. Rosnącą popularność drewna w sektorze budowlanym oraz korzyści klimatyczne płynące ze szwedzkich rozwiązań docenia również Polska. Organizowany przez Ministerstwo Klimatu konkurs „Projekt z Klimatem – Konkurs dla Championów” nagrodzi najlepsze inwestycje powstałe w zgodzie z naturą i z dominującym wykorzystaniem drewna w konstrukcji budynku.