wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
dom-przepisy-projekt.jpeg

2020-08-24

Przepisy - projekt

W zakładce „Postaw na drewno, bezpieczeństwo” pokazane zostały ogólne zasady, które muszą być przestrzegane, aby długo i bezproblemowo użytkować swój dom czy obiekt o konstrukcji drewnianej. Tu natomiast przybliżone zostaną przepisy, które są podstawą tych zasad, a bardziej szczegółowe rozwinięcie poniżej podanych informacji znajdziesz w zakładce „dla specjalistów”. 
Przepisy związane z budownictwem drewnianym można ogólnie podzielić na powiązane z projektowaniem oraz wykonawstwem.

Projekt zwany obecnie budowlanym, (a według nomenklatury, która wchodzi w życie 19 września 2020 wraz ze zmianą ustawy prawo budowlane – będzie nazywany „projektem technicznym”) musi zawierać założenia przyjęte do obliczeń, schematy statyczne, obciążenia i podstawowe wyniki obliczeń. To jest niezbędne minimum, natomiast jeśli chcesz mieć pewność – wymagaj załączania kompletnych obliczeń. Pamiętaj też, żeby sprawdzić odbierając projekt, czy załączone wyniki obliczeń/obliczenia dotyczą wszystkich podstawowych elementów konstrukcyjnych. Oznacza to, że w projekcie domu/obiektu o konstrukcji drewnianej muszą być obliczenia (lub choć wyniki obliczeń) również konstrukcji drewnianej. Tymczasem zdarza się niestety dość często, że dołączane są obliczenia/wyniki obliczeń dla występujących w projekcie elementów żelbetowych (np. fundamenty, słupy) czy stalowych (np. słupy), a dla konstrukcji drewnianych nie ma nic.

19 września 2020 r. weszła w życie zmiana Ustawy Prawo budowlane, która pozwala złożyć wniosek o pozwolenie na budowę bez posiadania projektu konstrukcji. Z jednej strony jest to ułatwienie, z drugiej, zwłaszcza przy obiektach o konstrukcji drewnianej – jest mało bezpieczne i w rezultacie może wiązać się z niechcianymi, kosztownymi konsekwencjami. To oczywiście Twoja decyzja, ale zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo nakazują w przypadku konstrukcji drewnianych opracowanie kompletnego projektu konstrukcji PRZED wystąpieniem o pozwolenie na budowę. 

Projekt domu/obiektu o konstrukcji drewnianej musi być opracowany w oparciu o Eurokody (normy europejskie, dla drewna jest to PN-EN 1995-1-1 czyli Eurokod 5) w polskiej wersji. Niektórzy projektanci mogą próbować Cię przekonywać, że Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dopuszcza stosowanie wycofanych norm krajowych do końca 2020 roku. Nie jest to prawdą w odniesieniu do konstrukcji drewnianych, gdyż normy zharmonizowane, na podstawie których dopuszczane są do obrotu poszczególne wyroby z drewna, wymagają projektowania w oparciu o Eurokody. Omówienie wyrobów stosowanych w konstrukcjach drewnianych oraz właściwych norm zharmonizowanych, w punkcie „wykonawstwo”.

Opracowanie mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica