wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
master.png

Konkurs na najlepszy zrealizowany projekt budynku ekologicznego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia 
Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie

„Dom z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”

Konkurs dotyczy budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych lub użyteczności publicznej, 
które powstały w sposób odpowiedzialny klimatycznie i zostały oddane do użytku w latach 2020-2022. 

Jesteś architektem i chcesz pochwalić się swoim projektem, który sprzyja ochronie środowiska?

A może wykonawcą lub inwestorem, który zrealizował projekt budynku z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych?

Zapoznaj się z regulaminem i weź udział w konkursie już dziś!

Czas na przesyłanie zgłoszeń został przedłużony

do 3 października 2022 r. 

Pytania i odpowiedzi:

FAQ

Tło

1. ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

Tło

2. Sprawdź

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Tło

3. Weź udział

Wyślij zgłoszenie na adres: 
konkurs@domzklimatem.gov.pl

Wyślij

Tło

4. ZOSTAŃ ZWYCIĘZCĄ

Tło

Masz pytanie?
Wyślij je na adres: konkurs@domzklimatem.gov.pl

Zadzwoń pod numer: 503-474-476

 

 

Patronat merytoryczny

Patronat medialny


 

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Projekt proklimatycznego domu

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZY PROJEKT PROKLIMATYCZNEGO DOMU

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozstrzygnęło konkurs na najlepszy projekt proklimatycznego domu. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o budownictwie ekologicznym i przyjaznym klimatowi wśród studentów i dyplomantów kierunków związanych z architekturą i budownictwem. 

Dla zwycięzców przygotowano zagraniczny wyjazd studyjny, związany z tematyką konkursu oraz nagrody rzeczowe: rower, hulajnogę elektryczną i smartwatcha za zajęcie odpowiednio 1, 2 i 3 miejsca..

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury nagrodziło 3 prace konkursowe.

LAUREACI KONKURSU NA NAJLEPSZY PROJEKT PROKLIMATYCZNEGO DOMU

1 MIEJSCE ZAJĘŁA ZLATA HRABTSEVICH Z LUBIESZOWA,

STUDENTKA III ROKU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Projekt pt. „Modest House” został nagrodzony za połączenie wysokiej jakości architektonicznej z najpełniejszą odpowiedzią na wymagania postawione w regulaminie dotyczące wpływu budynku na środowisko. Na szczególne podkreślenie zasługuje przemyślany wybór lokalizacji - dom uzupełnia istniejącą intensywną miejską zabudowę jednorodzinną. Nowoczesna konstrukcja drewniana redukuje ślad węglowy w cyklu życia budynku. Ponadstandardowa efektywność energetyczna osiągnięta została dzięki bardzo dobrym parametrom izolacyjności przegród zewnętrznych i rozwiązaniom detali budowlanych redukującym mostki termiczne. Rozplanowanie przeszkleń pozwala na pasywne wykorzystanie energii słonecznej w sezonie grzewczym, a zastosowane środki architektoniczne chronią pomieszczenia przed przegrzewaniem latem, eliminując potrzebę aktywnego chłodzenia. Niskotemperaturowy system grzewczy będzie dobrze współpracował z gruntową pompą ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. Warto zwrócić uwagę na rozwiązania wspomagające bioróżnorodność – budki dla ptaków zintegrowane w ścianie zewnętrznej. Projekt  pokazuje, że dobrą architekturę, zdrowe i wygodne miejsce do mieszkania  i pozytywny wpływ na środowisko można pięknie łączyć.
 
Rys. 1 Projekt graficzny

2 MIEJSCE ZAJĘŁA JULIA LIPIŃSKA Z SIEDLEC,
STUDENTKA IV ROKU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Projekt został nagrodzony za zastosowanie zasad projektowania cyrkularnego i zaproponowanie rewitalizacji terenu po dawnym PGR z adaptacją istniejącego budynku. Na uwagę zasługuje poszukiwanie rozwiązania zwiększającego intensywność zabudowy, zgodnie ze wskazaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale z nawiązaniem do tradycyjnego układu i w odpowiedniej skali budynków w krajobrazie. Nowoprojektowane domy szeregowe, stanowiące część założenia są współczesne w swoim wyrazie i jednocześnie nawiązują do tradycji poprzez zastosowane proporcje bryły i układ rzutu z charakterystycznym trzonem technicznym z instalacjami i pionami wentylacyjnymi. Zastosowane materiały: kompozyty wapienno-konopne, konstrukcja drewniana, tynki gliniane, cegła rozbiórkowa  mają biologiczny obieg cyrkularny i ujemny ślad węglowy. Została przewidziana możliwość adaptacji i przekształceń oraz ułatwienia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Ogrody warzywne, owocowe, kwiatowe oraz łąki są rozwiązaniami, które wspierają bioróżnorodność. W projekcie zastosowano rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną, takie jak: zwiększona izolacyjność cieplna przegród, w stosunku do aktualnych wymagań; wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z przewodami poprowadzonymi w sposób pozwalający na zmianę układu pomieszczeń w budynku;  powietrzna pompa ciepła zasilającą niskotemperaturową instalację ogrzewania podłogowego; instalacja paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na miejscu wraz z punktem ładowania pojazdów elektrycznych. 
 
Rys. 2 Projekt graficzny

3 MIEJSCE ZAJĘŁA WERONIKA ROEMER Z KÓRNIKA,
STUDENTKA II ROKU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Projekt domu jednorodzinnego w technologii strawbale doceniono za architekturę współczesną w swoim wyrazie, a jednocześnie korzystającą z tradycyjnych i lokalnych materiałów. Efektywność energetyczna oraz redukcja śladu węglowego została osiągnięta dzięki zastosowaniu zwartej bryły, właściwej orientacji wobec stron świata oraz drewnianej konstrukcji, kostek słomy, tynków glinianych i drewna, czyli materiałów o biologicznym obiegu cyrkularnym. Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie propozycji konkursowej o możliwość budowy osiedla w systemie strawbale, a zwłaszcza za zaproponowanie przestrzeni wspólnych wspomagających bioróżnorodność, z grządkami oraz szklarniami, przestrzeni społecznych ze straganami i biblioteką przy jednoczesnym minimalizowaniu powierzchni domów mieszkalnych i działek. W zakresie efektywności energetycznej zastosowano następujące rozwiązania: zwiększoną izolacyjność cieplną przegród budowlanych w stosunku do aktualnych wymagań, płytę fundamentową jako element akumulujący ciepło, pompę ciepła połączoną z niskotemperaturową instalacją ogrzewania podłogowego.
 
Rys. 3 Projekt graficzny

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

NAGRODY SPECJALNE

Wśród prac nagrodzonych zagranicznym wyjazdem studyjnym, znalazły się projekty:

  • Zuzanny Myszker, studentki IV roku Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
  •  Barbary Hanny Kamieniarz, studentki I roku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
  • Barbary Jamróz, studentki III roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Karoliny Srebro, studentki III roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Julii Kwapisiewicz, studentki I roku Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej,
  • Dominiki Cieplak i Kamila Federygi, studentów I roku II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Natalii Kajki, studentki I roku Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej,
  • Magdaleny Borkowskiej, studentki II roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Pobierz folder z nagrodzonymi projektami:

 FOLDER "Dom z klimatem – projekt proklimatycznego domu”

1. WEŹ UDZIAŁ

Weź udział w konkursie na najlepszy projekt
proklimatycznego domu jednorodzinnego.

2. ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

3. ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Wyślij zgłoszenie na adres:
konkurs@domzklimatem.gov.pl

Wyślij

4. ZOSTAŃ ZWYCIĘZCĄ

Masz pytanie?
Wyślij je na adres: konkurs@domzklimatem.gov.pl

Zadzwoń pod numer: 503-474-476

 

 

Patronat merytoryczny

Patronat medialny 

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wyniki konkursu o ekobudownictwie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozstrzygnęło konkurs o ekobudownictwie skierowany do studentów zainteresowanych proekologicznymi rozwiązaniami. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować w ciekawy sposób ekologiczne rozwiązania, które mogą wpłynąć na zmianę sposobu, w jaki budujemy, mieszkamy i żyjemy. Dla zwycięzców konkursu przygotowano nagrody rzeczowe: rower, hulajnogę elektryczną i smartwatche. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury nagrodziło 4 prace konkursowe.

Laureaci konkursu o ekobudownictwie:

Miejsce 1 zajęła Dominika Bednarek z Częstochowy, studentka Politechniki Wrocławskiej

Infografika na temat nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w budownictwie została nagrodzona za czytelne przedstawienie dwóch rozwiązań, których zastosowanie może przynieść szereg korzyści w kontekście ekologii i kształtowania odpowiedzialnego klimatycznie środowiska zbudowanego. Oba rozwiązania – beton konopny i fotowoltaiczne ogniwa perowskitowe nie są jeszcze powszechnie stosowane, ale mają ogromny potencjał. Jednocześnie, za pomysłowe uznano połączenie rozwiązań o zupełnie różnym charakterze – naturalnego materiału budowlanego na bazie roślin z nowoczesną, innowacyjną technologią ogniw perowskitowych. Pozwala to dostrzec i docenić różne drogi, które mogą prowadzić do rozwoju ekobudownictwa. 

Rys. 1 Projekt graficzny

Miejsce 2 zajęła Daria Bal z Kalet, studentka Politechniki Śląskiej

Praca pt.: „Budownictwo cyrkularne” porusza temat konieczności przekształcenia gospodarki zasobami w model cyrkularny. W sposób wyczerpujący odpowiada na postawione przed uczestnikami zadanie i spełnia kryteria oceny prac konkursowych. Infografika pokazuje przykładowe rozwiązania, nawiązując do zrealizowanych projektów. Na schematach wyjaśnia także kluczowe zasady projektowania cyrkularnego w kontekście architektury i budownictwa. Na uwagę zasługuje również uwypuklenie kwestii współpracy wielu interesariuszy związanych z procesem budowlanym, która jest tak istotna dla projektowania budynków zgodnie z ideą obiegu zamkniętego.

Rys. 2 Projekt graficzny

Miejsce 3 zajęła Julia Wiśniewska z Sosnowca, studentka Politechniki Śląskiej

Grafikę konkursową doceniono za przekrojowe podjęcie tematu ekobudownictwa i ukazanie szeregu różnych rozwiązań, które wzajemnie się uzupełniają tworząc zrównoważony, przyjazny dla środowiska budynek. Dodatkowym atutem pracy jest jej użyteczność w kontekście publikacji i upowszechniania wiedzy o ekobudownictwie. Praca pokazuje, że ekobudownicto może być rozumiane i osiągane za pomocą zróżnicowanych narzędzi. Na wyróżnienie zasługuje zwrócenie uwagi na kwestię gospodarki obiegu zamkniętego i dbałość o bioróżnorodność - zapewnienie miejsc gniazdowania pszczół.  

Rys. 3 Projekt graficzny

Miejsce 4 zdobył Mateusz Marchewka z Siemkowic, student Uczelni Łazarskiego

Film opowiada o rodzinie, która postanowiła przekształcić swój zużywający dużo energii dom w obiekt bardziej ekologiczny i ekonomiczny. Jury doceniło przystępny sposób przekazania praktycznej, rzetelnej wiedzy, przy zachowaniu ciekawej i lekkiej formy. Uznanie zdobyło także podanie konkretnych wyliczeń i rozwiązań technicznych oraz wskazanie sposobu uzyskania finansowania dla przedsięwzięcia.

Rys. 4 Zrzut ekranu filmu

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Pobierz folder z nagrodzonymi projektami:

 FOLDER O EKOBUDOWNICTWIE


 

Masz pytanie?
Wyślij je na adres: konkurs@domzklimatem.gov.pl

 

 

Patronat merytoryczny

Patronat medialny 

Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.