wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_15674402.jpeg

2023-09-04

Skorzystaj z dotacji i oszczędzaj wodę

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji programu „Moja Woda”, który pomaga chronić polskie zasoby wody, łagodzić skutki suszy. Dzięki realnemu wsparciu z programu osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowania na budowę systemów, zatrzymujących wodę opadową do ponownego użycia na terenie prywatnej posesji. 

Poprzednie dwie edycje programu „Moja Woda” cieszyły się ogromną popularnością wśród Polaków i to sprawiło, że postanowiono uruchomić jego kolejną odsłonę, a później też zwiększyć na nią środki. 
Zainteresowanie to wynika z faktu, że coraz częściej doświadczamy negatywnych skutków zmian klimatu – susz czy błyskawicznych podtopień, w związku z czym potrzebne są inwestycje, które usprawnią zatrzymywanie opadów w miejscu ich wystąpienia, zmniejszą ryzyko podtopień i złagodzą skutki suszy nawet w ramach gospodarstw domowych, a to do takich osób skierowany jest program „Moja Woda”. Poza tym skuteczne wykorzystanie wody deszczowej pomaga rozwiązać problem odprowadzenia jej do kanalizacji, a dodatkowo pozwala na oszczędzanie zużycia wody w gospodarstwie domowym. Deszczówka może służyć do podlewania roślin oraz prac porządkowych. 

Dla kogo?

Program „Moja Woda”, tak jak w poprzednich edycjach, skierowany jest to osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z tego programu. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których rozpoczęto lub dopiero planowana jest budowa domu jednorodzinnego. Ważne jednak jest, aby budynek został oddany do użytkowania przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Na co?

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Dofinansowanie

Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji, która obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych, na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych. Wnioski o rozliczenie razem z dokumentami potwierdzającymi wydatek oraz potwierdzającymi wykonanie należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.