wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
postaw-na-drewno-bezpieczenstwo.jpeg

2020-08-03

Bezpieczeństwo

Właściwe projektowanie, wykonawstwo i użytkowanie jest podstawą bezpiecznego i długotrwałego funkcjonowania obiektów o konstrukcji drewnianej. 

Celem Kampanii Dom z klimatem jest między innymi utrwalenie optymalnych warunków do budowy bezpiecznych domów drewnianych, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest upowszechnienie pakietu dobrych praktyk projektowych i wykonawczych w zakresie konstrukcji drewnianych. Spowoduje to, że i u nas obalone zostaną mity i budownictwo drewniane będzie cieszyło się powszechnie dobrą sławą – na podobieństwo innych państw, w których budownictwo to jest popularne, a zasady wiedzy technicznej w zakresie drewna są od dawna wypracowane i stosowane. Pamiętaj, że mity dotyczące konstrukcji drewnianych, wskazujące na ich nietrwałość czy brak bezpieczeństwa, w tym niewielkie bezpieczeństwo pożarowe, mają swoje podłoże w błędach procesu projektowego i wykonawczego oraz nieprawidłowościach użytkowania. Budynki produkowane i montowane przez profesjonalne firmy są bezpieczne – bo firmy te zachowują wszelkie zasady wiedzy technicznej.

Nie można za wszelką cenę dążyć do obniżania kosztów. „Taniej” na etapie projektowania i budowy bardzo często oznacza „drogo”, a czasem też „niebezpiecznie” na etapie użytkowania.

Dlatego - jeśli chcesz cieszyć się bez problemów swoim domem czy innym obiektem drewnianym przez długie lata:

 • Zadbaj o kompletny projekt zawierający obliczenia elementów konstrukcyjnych oraz rozwiązania detali, wzmocnień czy stężeń 
  Projekt obiektu o konstrukcji drewnianej musi być opracowany przez jeden zespół projektowy, z zastosowaniem norm europejskich (Eurokodów) w wersji polskiej (PN-EN) i z przyjmowaniem parametrów wytrzymałościowych z aktualnych norm europejskich. Czasem projektant może próbować przekonywać, że projekt konstrukcji wykona producent/dostawca czy ktokolwiek inny później – nie przyjmuj takiego tłumaczenia. Gdy projektant nie chce wykonać kompletnego projektu, stosuje wycofane normy krajowe zamiast Eurokodów, podaje przybliżone parametry przekrojów bez podstawy w obliczeniach czy z góry dopuszcza „optymalizację” swoich rozwiązań na etapie realizacji – lepiej zmienić projektanta. Jeśli nie chcesz niemiłych niespodzianek (w postaci np. tarasu na który musisz wchodzić z pokoju po schodach do góry, niespasowanych elementów lub problemów z wysokością obiektu przekraczającą wymagania wskazane w warunkach zabudowy, czy planie zagospodarowania) – wymagaj opracowania KOMPLETNEGO projektu konstrukcyjnego PRZED złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Dobrze zastanów się, jak chcesz mieć rozplanowane funkcje swojego budynku aby nie zmieniać niczego na etapie realizacji. Na ustalanie funkcji użytkowych obiektu jest czas na etapie koncepcji, a nie na etapie budowy. Więcej informacji o wymaganiach projektowych znajdziesz w zakładkach „dom – przepisy, technologie, budowa” oraz „dla specjalistów”. 

 • Zadbaj o wybór rzetelnego wykonawcy
  W przypadku budynków mieszkalnych optymalnym wyborem jest profesjonalny producent i dom prefabrykowany w zakładzie produkcyjnym, gdyż takie rozwiązanie pozwala na szybką i bezproblemową budowę. Materiały stosowane przy prefabrykacji spełniają wymagania przepisów prawa (więcej informacji w zakładkach „dom – przepisy, technologie, budowa” oraz „dla specjalistów”), a prefabrykacja zapewnia wysoką dokładność wykonawczą. Jeśli decydujesz się na budowę domu drewnianego nie prefabrykowanego czy budujesz inny obiekt drewniany pilnuj, aby wykonawca prowadził prace zgodnie z projektem. Zgodność musi być zachowana zarówno pod względem rozwiązań detali, jak i zastosowanych materiałów. Nie daj się przekonać, że wykonawca wie lepiej i zrobi „taniej” niż to wynika z projektu (nie zgadzaj się np. na zakup niecertyfikowanego, mokrego i niesortowanego wytrzymałościowo drewna, mimo że jest tańsze, zmniejszanie parametrów przekroju – czyli tzw „optymalizację”, zamianę rozwiązań połączeń czy stężeń z systemowych na wykonane według pomysłu własnego wykonawcy). Oczywiście jeśli wykonawca zauważy błąd w projekcie musisz wezwać projektanta do usunięcia błędu. Kontroluj instalatorów, którzy będą wykonywać prace po zakończeniu montażu konstrukcji, aby nie przecięli żadnego elementu konstrukcyjnego ani nie naruszyli szczelności obudowy konstrukcji (jeśli występuje).

 • Gdy już zamieszkasz w swoim drewnianym domu lub zaczniesz użytkować inny obiekt o konstrukcji drewnianej (patrz też zakładka „utrzymanie budynków o konstrukcji drewnianej – wymagania i zasady”):

  • nie wykonuj żadnych przeróbek ani zmian, które naruszą konstrukcję lub obudowę czy zmienią schemat statyczny albo też zwiększą obciążenia;

  • jeśli planujesz przebudowę – zleć opracowanie projektu, nie daj się przekonać, że wystarczy nie zawierająca obliczeń „ekspertyza”;

  • kontroluj szczelność pokrycia i na bieżąco likwiduj ewentualne przecieki;

  • nie dopuszczaj do zmian wilgotności w stosunku do zakładanych w projekcie.

Opracowanie mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica