wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
adobestock_196364375.jpeg

2020-08-03

Dla specjalistów

Wymagania  stawiane projektowaniu i wykonawstwu konstrukcji drewnianych nie różnią się od stawianych innym rodzajom budownictwa. Istotne jest jednak rzetelne podchodzenie do wykonywanych czynności. W załączonych po prawej stronie zakładkach skrótowo przedstawiono wymagania, które powinny być spełnione na poszczególnych etapach (projekt, wykonawstwo, produkcja) aby można było mówić o bezpiecznym i trwałym budownictwie drewnianym. Ekologiczne budownictwo drewniane, niezwykle popularne w innych krajach, zasługuje na to, aby i u nas miało mocną pozycję.

Jak już wspomniano w zakładce „Dom, przepisy, technologie, budowa” – nowe  prawo budowlane przyzwala (od 19.09.2020 r.), aby do pozwolenia na budowę przedkładać projekt nie zawierający obliczeń. Mimo to warto opracować kompleksowy projekt z obliczeniami przed etapem ubiegania się o pozwolenie na budowę, gdyż ma to niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji – a tym samym całego obiektu. Należy dążyć do ustalenia z inwestorem koncepcji na odpowiednim etapie prac projektowych i zapobiegać jej zmianom na etapie wykonawstwa. Zasadą budowy budynków drewnianych jest przestrzeganie ogólnie przyjętej kolejności:
Inwestor określa swoje potrzeby i oczekiwania → koncepcja → uzgodnienie koncepcji z inwestorem i naniesienie ewentualnych poprawek → kompletny projekt architektoniczny i konstrukcyjny (w tym wykonawczy) oraz projekty branżowe → pozwolenie na budowę → realizacja zgodna z opracowanym projektem. 

Wszelkie zmiany dotyczące funkcji użytkowych należy określić najpóźniej na etapie projektu architektonicznego i konstrukcyjnego. Przestrzeganie tych zasad zapewnia niezmienność parametrów termicznych/i sprzyja szybkiej budowie domu. 

Opracowanie mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica

Czytaj więcej w zakładkach:

Projekt     Wykonastwo     Bezpieczeństwo pożarowe       Materiał szkoleniowy