„Dom z klimatem” i „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to projekty Ministerstwa Klimatu i Środowiska sprzyjające rozwojowi nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań.

" />
wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
logo_ge.png

2021-03-02

„Dom z klimatem” i „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”

„Dom z klimatem” i „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to projekty Ministerstwa Klimatu i Środowiska sprzyjające rozwojowi nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań.

GreenEvo

GreenEvo” wspiera polskie zielone technologie w kraju i na świecie. Pomaga głównie małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także zapewnia  narzędzia, które umożliwiają popularyzację oferowanych proekologicznych rozwiązań.

Dom z klimatem

Mówiąc o „Domu z klimatem” promujemy ideę zrównoważonego budownictwa. Dom z klimatem  to dom ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła, efektywny energetycznie oraz  wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców.

Synergia

Twój dom może mieć klimat zarówno dzięki szerokiej gamie programów dofinansowania inwestycji w termomodernizację, wymianę źródeł ciepła czy w instalację oze,  jak również dzięki zastosowaniu sprawdzonych, wdrożonych i wysoce efektywnych technologii laureatów Greenevo.

O ekologicznych rozwiązaniach, które pozwolą nam na znaczne oszczędności warto pamiętać decydując się na budowę nowego domu, ale z poniższej listy Laureatów i ich technologii można skorzystać również planując remont.

Zielone technologie GreenEvo

  • Technologia budownictwa pasywnego i wysoce energooszczędnego z wykorzystaniem szalunku z tworzyw piankowych Izodom 2000
  • Unikalna technologia budownictwa energooszczędnego ze spienionego polistyrenu – M3 System
  • Termodynamiczny, energooszczędny system budowlany H-Block® – Solcraft
  • Technologia masy włóknistej z biomasy do wytwarzania płyt kompozytowych – VestaEco
  • Innowacyjny system ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem OZE Makroterm
  • Geotermalne pompy ciepła VATRA – WSK Kraków
  • Bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków ARGO oraz zestaw dozbrojeniowy QUMKAM® zmieniający osadnik gnilny (szambo) w nowoczesną oczyszczalnię – AQT Water
  • Ekologiczny przydomowy system oczyszczania ścieków oparty o bioreaktor hydrofitowy – Instytut Nowych Technologii Ochrony Środowiska

Opisy technologii Laureatów GreenEvo dostępne są na stronie: https://greenevo.gov.pl/pl/zielone-technologie