wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
moj_prad_(1).jpg

2022-04-30

Kolejna edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia 2022 r. uruchomiono nabór do programu Mój Prąd 4.0. Jakie są warunki programu? Kto może otrzymać dofinansowanie? Oto odpowiedzi na te pytania i aktualne informacje!

Produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego zyskała w Polsce ogromną popularność i rozwija się w szybkim tempie. Program dofinansowań do domowej fotowoltaiki odniósł ogromny sukces, dzięki czemu powstało niemal 290 000 nowych mikroinstalacji.

„Mój Prąd” 4.0 

Pierwsza edycja programu wystartowała w połowie 2019 r. i miała na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Przełożyło się to na zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym oraz spełnienie międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Popularność tej metody pozyskiwania energii elektrycznej przyczyniła się do ogłoszenia kolejnych edycji programu. Dzięki przeprowadzonym do tej pory naborom nastąpiła redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie 1,84 mln ton w ciągu roku. 

„Mój Prąd” 4.0 to już czwarta edycja programu, która została poszerzona o możliwość dopłat do innych urządzeń energetycznych. Inwestorzy zachęcani są do korzystania i przechowywania energii, którą wytworzą, aby jak najmniej tej energii trafiało do sieci elektroenergetycznej. Ma to na celu stabilizację sieci niskiego napięcia i jej ochronę przed przeciążeniami.

Dla kogo?

Program „Mój Prąd” przeznaczony jest dla osób fizycznych, które planują zakup fotowoltaiki, ale również dla tych, które już posiadają instalację PV. O dofinansowanie mogą jednak starać się tylko rozliczający się w systemie net-billingu, który wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r. Prosumenci z net-meteringu, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń. Właściciele instalacji fotowoltaicznej są zobowiązani korzystać z niej przez minimum 5 lat od daty wypłaty świadczeń. 

Dofinansowanie

W czwartej edycji można otrzymać dofinansowanie nie tylko zakup fotowoltaiki, ale także urządzeń pozwalających na zużycie i przechowywanie wyprodukowanego prądu na miejscu. Maksymalna kwota, jaką prosument może uzyskać w programie „Mój Prąd” 4.0 to 20 500 zł. Pieniądze można przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych oraz na zakup i montaż magazynów ciepła, w tym zasobników c.w.u, buforów i pomp ciepła. Dofinansowanie obejmuje również przedsięwzięcia, które będą polegać na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła. 

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie: https://mojprad.gov.pl/.