wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
prad.jpg

2020-08-03

Mój prąd

Program realizowany w latach 2019 – 2025, a do rozdysponowania jest 1 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących potrzebom istniejących budynków mieszkalnych
  • instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.
  • inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, posiada licznik dwukierunkowy i została przyłączona do sieci

Ile możesz otrzymać?  

  • dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i sposób składania wniosków

  • nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym (terminy naborów znajdziesz na stronie https://mojprad.gov.pl)
  • od 31.03.2020 r. wnioski składa się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta (strona www właściwego wojewódzkiego funduszu) lub serwisu „gov.pl”

Wejdź na stronę programu

  • Mój Prąd 
  • więcej informacji o programie: szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony Doradztwo Energetyczne