wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
prad.jpg

2020-08-03

Mój prąd

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu.

Korzystając z programu „Mój Prąd” możesz zyskać do 50% zwrotu kosztów inwestycji - maksymalnie 3000 zł na instalację, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku. Warto pamiętać, że dotacja jest również zwolniona z podatku PIT.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

  •     Jesteś osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby;
  •     Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej, wydatki poniosłeś    do 1 lutego 2022 r., a instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  •     Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  •     Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.

Wejdź na stronę Programu: Mój Prąd

Masz pytania lub potrzebujesz porady? Niezbędnej pomocy udzielą Ci Doradcy Energetyczni. Kontakt w swoim województwie znajdziesz na stronie Doradztwo Energetyczne