wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
woda.jpg

2020-08-03

Moja woda

W związku z ogromnym zainteresowaniem Polaków programem „Moja Woda”, budżet programu na 2020 r. został wyczerpany. Z końcem września br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zamkną przyjmowanie wniosków elektronicznych. Wszystkie wnioski, które zostaną zarejestrowane elektronicznie do końca września a do końca października 2020 roku dotrą do wojewódzkich funduszy w wersji papierowej, zostaną rozpatrzone w tym roku.

Minister Klimatu zapowiada kontynuację wsparcia budowy przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r. – zachęcamy do śledzenia stron internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

Pierwszy nabór w programie „Moja Woda” został skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogli otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r. Środki Narodowego Funduszu w wysokości ponad 100 mln zł oraz wojewódzkich Funduszy w wysokości 4,67 mln zł są przeznaczone na dofinasowanie m.in. zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Finansowane mogły być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.