wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów

2020-08-03

Organizator

              

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata jest walka z negatywnymi zmianami klimatycznymi, wpływającymi nie tylko na środowisko, ale także na nasze zdrowie. Powstałe w 2019 Ministerstwo Klimatu odpowiada za szeroko pojętą politykę klimatyczną, obejmującą m.in. ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz adaptację kraju do zmian klimatycznych. 

Ministerstwo odpowiada również za programy dotacyjne takie jak: Czyste Powietrze, Moja Woda, Mój Prąd oferując dofinansowania ekologicznej modernizacji domów.