wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
stop-smog.jpg

2020-08-03

STOP smog

Program realizowany w latach 2019 – 2024, a przewidziany budżet to 1,2 mld zł.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Program adresowany jest do wszystkich gmin mających problem z jakością powietrza na swoim terenie
 • grupą docelową Programu są osoby ubogie energetycznie, czyli takich, dla których ogrzewanie budynku pochłania ogromną część domowego budżetu, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • gmina może podpisać w ramach Programu umowę z mieszkańcem, który m.in.:
  • jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego
  • spełnia próg dochodowy – obecnie w gosp. 1-osobowym jest to 1743 zł netto, a w gosp. wieloosobowym 1245 zł netto – maks. dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego (w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych)
  • spełnia wskazany w ustawie próg majątkowy – w rozumienia ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  • faktycznie zamieszkuje w budynku
  • wyrazi zgodę m.in. na udostępnienie budynku do celów inwestycji
  • spełni dodatkowe warunki określone przez gminę

Ile możesz otrzymać?  

 • gmina otrzymuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego dotacje w wysokości 70% kosztów, ale nie więcej niż średnio 37 100 zł do jednego budynku (czyli 70% od kwoty 53 000 zł) w całej puli budynków zgłoszonych do Programu – w przypadku gmin pow. 100 tys. mieszkańców dofinansowanie jest mniejsze niż 70%
 • udział własny beneficjenta końcowego może wynieść od 0% do 10% i jest określany indywidualnie przez gminę. Decyzja gminy o nałożeniu na beneficjentów obowiązku wniesienia wkładu własnego nie obniża wartości wkładu gminy, lecz podnosi sumę środków na realizację programu STOP SMOG w danej gminie

Ważne informacje

 • skontaktuj się z Twoim Urzędem Gminy by sprawdzić czy bierze udział w programie Stop Smog

Wejdź na stronę programu