wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
image003.png

2020-08-24

Przepisy - wykonawstwo

Materiały stosowane w budownictwie drewnianym (zwane w przepisach wyrobami budowlanymi) muszą spełniać wymagania norm zharmonizowanych lub Europejskich Ocen Technicznych. Normy zharmonizowane zawierają wymagania, stawiane poszczególnym wyrobom budowlanym.

Przy wykonywaniu obiektów o konstrukcji drewnianej stosuje się: 

  • Konstrukcyjne drewno lite, znakowane CE, system 2+ (EN 14081-1+A1:2011 – uwaga, norma wycofana, ale wciąż pozostająca normą zharmonizowaną). 
  • Drewno lite łączone na złącza klinowe znakowane CE, system 1 (EN 15497:2014); wymagane projektowanie według Eurokodu 5 i Eurokodów powiązanych od października 2014 r..
  • Drewno klejone warstwowo i sklejone drewno lite znakowane CE, system 1 (EN 14080:2013) – wymagane projektowanie według Eurokodu 5 i Eurokodów powiązanych od sierpnia 2015 r..
  • Fornir klejony warstwowo LVL (fot. 1) znakowany CE, system 1 (EN 14374:2005).

Fot. 1 Przekroje LVL o równoległym i krzyżowym układzie fornirów

  • Łączniki trzpieniowe znakowane CE, system 3 (PN-EN 14592+A1:2012) - wymagane projektowanie według Eurokodu 5 i Eurokodów powiązanych od lipca 2013 r. 
  • Drewno klejone krzyżowo (X-LAM, CLT)– do czasu opublikowania normy EN 16351 w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej musi spełniać wymagania posiadanej przez producenta Europejskiej Oceny Technicznej, (d. Europejskiej Aprobaty Technicznej).
  • Konstrukcje prefabrykowane, łączone na płytki kolczaste (fot. 2), znakowane CE, system (PN-EN 14250:2011), wymagane projektowanie według Eurokodu 5 i Eurokodów powiązanych od listopada 2010 r.

Fot. 2 konstrukcja z drewna litego łączona na płytki kolczaste

Jak widać, tylko w normie zharmonizowanej dla drewna litego oraz forniru klejonego warstwowo nie zapisano wymogu projektowania według norm europejskich. Ponieważ jednak takie wymaganie znajduje się w normie dla łączników trzpieniowych – jest to automatycznie wymagane dla wszystkich konstrukcji, które projektowane są z zastosowaniem takich łączników.

Opracowanie mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica