wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
zrodlo_123rf_1.jpg

2021-05-19

Zdrowe życie zaczyna się w domu

Zdrowy dom jest bardzo ważnym aspektem w życiu Polaków i zyskuje na znaczeniu, jako siła napędowa remontów oraz nowych inwestycji. Warto budować i remontować z myślą o człowieku i klimacie.

Raport „Barometr zdrowych domów. VI edycja”, który powstał z inicjatywy firmy VELUX, zwraca szczególną uwagę na znaczenie zdrowego domu w procesie zielonej odbudowy po COVID-19. Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby Barometru oraz analizy danych z wcześniejszych edycji raportu - energooszczędność i komfort, który wiąże się ze zdrowymi warunkami w domu, idą w parze. Nie można tego pominąć myśląc o przyszłości budownictwa mieszkaniowego w Polsce i Europie.

Jak wynika z badania, Polacy uznają swój dom za czynnik najważniejszy dla utrzymania dobrego zdrowia, istotniejszy niż zdrowa dieta czy aktywność fizyczna.

Jednocześnie, co trzeci Polak narzeka na jakość powietrza w domu, a co czwarty na niewystarczający dostęp do światła dziennego. Okazuje się również, że prawie 60 proc. Polaków nie jest zadowolona ze stopnia użycia w ich mieszkaniach ekologicznych materiałów budowlanych, a 45 proc. z wysokich kosztów energii.

Potrzeba komfortu siłą napędową remontów

Z raportu dowiadujemy się również, że dla trzech czwartych respondentów, którzy przeprowadzili w ciągu ostatnich 5 lat prace remontowe w domu lub mieszkaniu, głównym motywatorem była chęć poprawy komfortu życia rodziny. Warto przy tym podkreślić, że komfort i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane. Równie ważne (dla 70 proc.) były aspekty wizualne, tj. zmiana wyglądu czy wystroju. Co trzeci badany zdecydował się na remont w celu obniżenia rachunków za energię.

W wyniku badania powstał również ranking cech domu, które są najważniejsze dla Polaków. Aż 87 proc. badanych uważa, że najważniejsze są dla nich - funkcjonalność pomieszczeń, wygoda domu oraz niskie rachunki za energię. Aż 85 proc. ceni sobie jakość powietrza w domu oraz atrakcyjność swojego lokum. 84 proc. lubi mieszkać w dobrze doświetlonych domach w zielonej okolicy.

Budujmy w trosce o środowisko i klimat

Raport  zwraca także uwagę na znaczenie budynków mieszkalnych w osiągnięciu unijnych i krajowych celów klimatycznych. W raporcie omówiona została rola Nowych Warunków Technicznych, które zaostrzają parametry energetyczne dla nowopowstających i remontowanych budynków, a także wymagają stosowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest budownictwo drewniane, o czym przekonuje w raporcie Minister Klimatu i Środowiska. „Oprócz renowacji istniejących budynków, powinniśmy także zadbać, aby nowo powstające domy były nie tylko energooszczędne, ale również dzięki zastosowaniu ekologicznych i nowoczesnych technologii – pomagały obniżać emisje CO2 i troszczyć się o nasze środowisko. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest obecnie jednym z największych wyzwań. Zadecyduje ono o naszym bezpieczeństwie i jakości życia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska z całym przekonaniem stoi na stanowisku, że budownictwo drewniane może pomóc w realizacji tego celu” – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Raport zachęca do przyjrzenia się współczesnym technologiom budownictwa drewnianego, które wychodzą naprzeciw celom środowiskowym. Drewno, jako surowiec odnawialny, mniej obciążający środowisko może być lepszą alternatywą dla powszechnie używanych materiałów, jak beton zbrojony, stal i styropian.

Tematy poruszone w raporcie były także przedmiotem dyskusji podczas konferencji „Barometr Zdrowych domów” z udziałem Joanny Zdanowskiej, przedstawicielki Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Joanna Zdanowska podkreśliła, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera rozwój budownictwa drewnianego, zarówno przez wzgląd na konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków, jak i realizację polityki klimatycznej. Konstrukcje drewniane kumulują dwutlenek węgla, korzystnie wpływając na środowisko i ochronę klimatu. Zachęcała także do skorzystania z dostępnych programów wsparcia finansowego proekologicznych inwestycji, takich jak „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moja Woda” oraz do inwestowania w nowoczesne technologie.

Więcej wyników badań ARC Rynek i Opinia oraz szczegółowe omówienie tematów wraz z komentarzami ekspertów znajduje się w raporcie dostępnym na stronie www.velux.pl/zdrowedomy

Zdjęcie: Materiały Prasowe

____________

„Barometr zdrowych domów” to cykliczny raport, oparty na badaniach i analizach renomowanych firm i instytutów badawczych, służący opisaniu zależności pomiędzy warunkami mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi. Pierwsza edycja została wydana w 2015 roku. W najnowszej, VI edycji, zaprezentowano wyniki badania nt. „Stosunku Polaków do warunków mieszkaniowych i remontu”, przeprowadzonego w styczniu 2021 roku, przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia, na zlecenie firmy VELUX. Raport zawiera również zestawienie faktów, badań i analiz z lat 2017, 2018 i 2019. Każda edycja powstaje przy udziale znamienitych partnerów i wzbogacona jest wypowiedziami ekspertów.