wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
etykieta_poprawiona.png

2021-07-22

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać istotne zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, które uwzględniają:

  • wycofanie od 1 stycznia 2022 r. dotacji na zakup kotłów węglowych

Tylko do 31 grudnia 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie obejmujące zakup oraz montaż kotła węglowego. Jednak aby otrzymać dotację na realizację tego przedsięwzięcia, wnioskujący musi do dnia 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w Programie, czyli przed dniem 1 lipca 2021 r.).

  • zwiększenie progów dochodowych w drugiej części programu

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania, gdzie można uzyskać dotacje do 37 tys. zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, ten próg wynosi obecnie do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

  • rozszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie

W nowo obowiązującej wersji Programu możliwe jest ubieganie się o większe wsparcie na zakup oraz montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł, ale nie więcej niż 45% poniesionych kosztów (w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania) oraz do 12 tys. zł, ale nie więcej niż 60% kosztów (w przypadku podwyższonego poziomu dotacji).

  • wprowadzenie zapisów dot. ścieżki bankowej - czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, który został uruchomiony 6 lipca 2021 r.

Omawiana ścieżka bankowa to nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Niektóre z warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej w stosunku do zwykłej ścieżki (realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) zostały przekształcone i dotyczą one: daty rozpoczęcia przedsięwzięcia, okresu realizacji oraz rozliczenia wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem.


KOMUNIKAT: OD 1 SIERPNIA 2021 r. PRZERWA W WYDAWANIU PRZEZ GMINY ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO*
*każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego."

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych:
https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Komunikat-Narodowego-Funduszu-Ochrony-Srodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-dla-gmin-w-sprawie-corocznej-przerwy-w-wydawaniu-zaswiadczenia-o-dochodach-dla-osob-fizycznych.pdf