wcags A A A A A- A+
Obrazek Słojów
zmiany_w_czystym_powietrzu_2023.png

2023-01-11

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” - 2023

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych, dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji oraz możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do realizacji przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadzają kolejną odsłonę Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program realizowany jest przede wszystkim w celu poprawy jakości powietrza oraz podniesienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a także komfortu cieplnego jego mieszkańców i zmniejszenie opłat za ogrzewanie. Najważniejsze zmiany wprowadzone w Programie dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych,
  • podwyższenia dofinansowania, nawet do 135 tys. zł,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o dofinansowanie o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany kotła na paliwa stałe,
  • ścieżki bankowej Programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • dodatkowego dofinansowania audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym (nie jest wliczany do limitu maksymalnej kwoty dotacji),
  • możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.


Beneficjenci Programu będą mogli otrzymać dofinansowanie, tak jak dotychczas, na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wielkość dofinansowania jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu.
 

Więcej informacji na temat zmian w programie można znaleźć na stronie:

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”


Regulamin Programu
Zapoznaj się ze zmienionym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”